Elektroniikkasuunnittelu

Osaavalta ja ammattitaitoiselta kehitystiimiltämme saat kaikki elektroniikkasuunnitteluun liittyvät palvelut: tuotteen ideoinnit, tuotemääritykset, kytkentäkaavio- ja piirilevysuunnittelut, testaukset, tuotteistamiset, dokumentoinnin ja tarvittaessa myös viranomaishyväksynnät. Suunnittelijoillamme on monipuolinen ja pitkä kokemus vaativista kuluttaja-, teollisuus- ja terveysteknologian tuotteiden suunnittelusta.

Suunnittelu tarpeitesi mukaan

Otamme vastuun kokonaisuudesta tarjoamalla suunnittelun avaimet käteen -ratkaisuna. Vaihtoehtoisesti voimme toteuttaa osan suunnittelutyöstä ja näin nopeutamme asiakkaamme tuotekehitystä. Esimerkkejä osatoteutuksista ovat kytkentäkaavio, piirilevyn suunnittelu ja nollasarjan valmistus.

Elektroniikkasuunnittelussa käytämme Mentor Graphics PADS -järjestelmää.

Kuinka toimimme?

Elektroniikkasuunnittelu lähtee vaatimusmäärittelystä. Sähköisen ympäristön lisäksi kartoitamme tuotteen ympäristöolosuhteet kuten lämpötilan, kosteuden ja mahdollisen altistumisen tärinälle. Nämä tekijät vaikuttavat komponentti- ja materiaalivalintoihin yhdessä muiden asiakasvaatimusten kanssa.

Seuraavassa vaiheessa mallinnamme komponentit suunnittelujärjestelmämme komponenttikirjastoon. Hankimme komponenttien spesifikaatiot valmistajilta tai jakelijoilta. Mallinnuksen jälkeen suunnittelemme kytkentäkaavion ja tarvittaessa simuloimme kytkennän kriittisimmät osat.

Käytämme asiantuntemustamme ja vaatimusmäärittelyä valitsemalla parhaan mahdollisen teknologiaratkaisun piirilevysuunnittelua varten. Kokonaisratkaisuissa käytämme piirilevyvalmistukseen ja komponenttiladontaan kumppaniverkostomme sopimusvalmistajia.

Kysy lisää suunnittelustamme!