Business Finland Innovaatioseteli

Business Finland Palveluntarjoaja

 

 

 

 

 

 

 

RCP Software Oy on Business Finlandin hyväksymä Innovaatiosetelin palveluntarjoaja. Hae innovaatioseteli ja hyödynnä nyt 5000 euron (+alv) kehittämistuki.

Seteliä voi hyödyntää projektin esiselvitykseen tai esimerkiksi tuotteen vaatimusmäärittelyn suunnitteluun.

Esimerkkejä käyttökohteista:

 • Innovaatioprojektin valmistelu, esiselvitys ohjelmistohankkeelle
 • Innovaatioprojektin toteutussuunnitelma, vaatimusmäärittely, arkkitehtuuri, projektisuunnitelma ja työarviot
 • Innovaatioon liittyvät testaus tai mittauspalvelut
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot

 

Kenelle?

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta (yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta) liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Mitä?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Milloin?

Yrityksellä on kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea johon liittyen:

 • yritys haluaa nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
 • yritys tarvitsee ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
 • yritys tarvitsee tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
 • yritys haluaa hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintansa kehittämisessä
 • yrityksellä on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen se tarvitsee apua

Milloin ei?

Yritys ei voi saada innovaatioseteliä, jos

 • se on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys
 • yrityksellä on verovelkaa tai soviteltu veronmaksuohjelma
 • yrityksen Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A+
 • yritys ei kuulu ennakonperintärekisteriin
 • kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista. Tätä voidaan rahoittaa jatkossa Business Finlandin Team Finland Explorer –rahoituksella.
 • hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään yrityksen omaan osaamiseen nähden uutta
 • yrityksellä ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia
 • yritys on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksen, tai konsernin, johon yritys kuuluu de minimis -kiintiö ylittyy
 • yritykselle tai samaan konserniin kuuluvalle yritykselle on myönnetty Business Finland rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna (myönnetty innovaatioseteli on Business Finland rahoitusta) TAI yrityksellä / samaan konserniin kuuluvalla yrityksellä on käynnissä Business Finland rahoittama projekti TAI yritys / samaan konserniin kuuluva yritys on jättänyt muun hakemuksen Business Finlandille

Kysy lisää Innovaatiosetelistä!