No Limits

Kumppanuus mahdollistaa rajattoman tuotekehityksen

Kaksi turkulaista yritystä keksi yhdistää voimansa ja tarjoaa nyt ratkaisuja, näkemyksiä ja innovaatioita vaativaan tuotekehitykseen ja tuotannollistamiseen. Kahden kumppanin yhteistyö vaatii vankkaa luottamusta ja sitoutumista. Toimiva yhteistyö kantaa kuitenkin hedelmää.

Tuotekehitystä ja teollistamispalveluja tarjoava Defour Oy ja ohjelmisto- ja elektroniikkasuunnitteluun keskittynyt RCP Software Oy tekevät mahdottomasta mahdollista. Kahden yrityksen tiivis ja saumaton yhteistyö synnytti noLimits -nimisen yhteenliittymän, joka tarjoaa nimensä mukaisesti rajatonta tuotekehitystä. Defour Oy:n toimitusjohtaja Petri Perälä ja RCP Software Oy:n toimitusjohtaja Turkka Laakkio kertovat, että tavoitteena on tehdä ideoista totta sekä toteuttaa asiat kustannustehokkaasti ja ketterästi.

Asiakkaalla on tuoteidea ja liiketoiminta sekä markkinapotentiaali, jota vasten projektia aletaan yhdessä suunnitella. noLimits on tekninen osapuoli, joka alkaa pohtia, miten idea saadaan toiminnalliseksi laitteeksi”, Perälä ja Laakkio kertovat.

NoLimits

 Kaikki tekeminen perustuu laatujärjestelmiin, johon tukeutuvat molempien yrityskumppanien vahvat osaamisalueet: mekaniikka, elektroniikka, teollinen muotoilu, suunnittelu ja sulautetut järjestelmät. Laatujärjestelmien lisäksi lähtökohtana on aina myös turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys sekä ennen kaikkea valmistettavuus. noLimits-projektin erityisenä vahvuutena on monipuolinen in-house-tekeminen ja laaja volyymihaitari.

Meillä on valmiudet tehdä teollisuusstandardien mukaisia tuotteita. Kokemuksemme ja yritystemme historia on massatuotannossa, mutta se ei saa hämätä. Samat lainalaisuudet toimivat myös pienemmässä mittakaavassa. Meille riittää, että tuotantomäärä on vähintään yksi kappale, ja siksi pystymme ketterästi tuottamaan esimerkiksi prototyyppejä. Kykenemme myös palvelemaan sellaisia asiakkaita, jotka haluavat ensin kokeilla ja sitten vasta aloittaa suuremman mittakaavan tuotannon.”, Perälä sanoo.

Oma tuotanto erottaakin noLimits-projektin perinteisestä suunnittelutoimistosta. Myös monipuolisuus nousee esiin projektiportfoliossa. noLimits on suunnitellut ja tuotannollistanut esimerkiksi diagnostiikkalaitteita, kuvantamislaitteita, lääkeannostelijoita, tuotantoon liittyviä laitteita, erilaisia järjestelmäkontrollointiyksiköitä ja antennijärjestelmiä.

Asiakkaitamme ovat tuotteita ja järjestelmiä kehittävät kaikenkokoiset yritykset. Teemme kaikkea, mikä mahtuu ovistamme sisään ja ulos”, Perälä sanoo.

Perälä ja Laakkio muistuttavat, että vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisuus ovat erittäin tärkeässä roolissa. Asiakassuhde ja asiakkaan tuotteen ehdoton suojaaminen on yhteisen toiminnan kulmakivi.

Sujuvan yhteistyön perustana luottamus

Molempien yritysten juuret ja taustat juontuvat suomalaisesta elektroniikka- ja terveysteknologiateollisuudesta. Perälä ja Laakkio uskovat, että yritysten samankaltaiset taustat mahdollistavat osaltaan sujuvan yhteistyön. Kumppaneiden yhteinen tarina alkoi sattumien kautta asiakasprojektista.

Yhteistyömme lähti käyntiin jo vuonna 2016, kun suunnittelimme Defour Oy:ssä asiakkaalle laiteprojektia. Hankkeen laajentuessa RCP Software astui kuvaan ja vaivattoman yhteistyömme ansiosta jatkoimme yhdessä tekemistä. Vuonna 2019 päätimme tiivistää tavoitteitamme noLimits-hankkeen alle”, Perälä kertoo.

Perälän ja Laakkion mukaan samankaltaiset aidot, toimivat yritystenväliset yhteistyömallit ovat tuotesuunnittelupuolella harvassa. Yhteistyön tekeminen voi olla vaikeaa ja se vaatii täydellisen luottamuksen.

Yhteistyö vaatii molemmilta osapuolilta sitoutumista, kompromisseja ja yhteisen kirkkaan tavoitteen. Yhteistyön onnistuminen riippuu myös henkilökemioiden sopivuudesta. Kaikki nämä toteutuvat meillä noLimitsin porukalla”, Laakkio toteaa.

Defour Oy ja RCP Software Oy sijaitsevat molemmat itäisessä Turussa noin 400 metrin päässä toisistaan ja molemmilla yrityksillä on luonnollisesti myös omat bisneksensä. noLimits-yhteistyö vaikuttaa Perälän ja Laakkion mukaan kummankin yrityksen toimintaan pelkästään positiivisesti.
Mekaaniset tuotteet ovat älyllä maustettuina parempia ja älykäs teknologia tarvitsee tuotteena usein myös teknologiaa. Ilman Defouria emme aina pysty ratkaisemaan asiakkaan ongelmaa – tai toisinpäin”, Laakkio sanoo.

Can do -ajattelu ohjaa tiimiä

NoLimits on ottanut askelta myös Suomen ulkopuolelle. Tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa palveluita erityisesti Pohjoismaihin ja Eurooppaan. Koronapandemia muutti kansainvälistymissuunnitelmia, mutta vahva markkinapotentiaali on tiedostettu ja vientityö on käynnissä.

Kansainvälisten messujen peruuntuminen hidasti hieman suunnitelmia, mutta tiedämme, että palvelulle on tilausta. Esimerkkejä samankaltaisista yhteenliittymistä ei ole paljoa ulkomaillakaan”, Laakkio toteaa.

Sinnikäs tekeminen leimaakin projektia. Molempien taustayritysten omat vahvat osaamisalueet yhdistettynä tuotantomahdollisuuksiin tekevät noLimitsistä vahvan kumppanin. Perälä ja Laakkio kertovatkin yhteistyömallin saaneen paljon positiivista palautetta.
Meitä on kuvattu can do -porukkana. Pystymme tekemään ideoista toteutus- ja tuotantokelpoisia tuotteita. Meillä on usein suuri vastuu asiakkaan koko liiketoiminnasta ja on hienoa olla mukana tekemässä uusia, menestyviä innovaatioita”, Perälä ja Laakkio kertovat.

Lue lisää: https://www.nolimitse2e.com/

noLimits